Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1420 lượt thu
609 lượt thu
249 lượt thu
115 lượt thu
113 lượt thu
105 lượt thu
62 lượt thu
62 lượt thu
56 lượt thu
52 lượt thu
38 lượt thu
36 lượt thu
34 lượt thu
29 lượt thu
26 lượt thu
25 lượt thu
22 lượt thu
19 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
17 lượt thu
17 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
12 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu

Thông tin chi tiết

Cánh hoa yêu - Chưa rõ
Uploader: loaihoa_la
Lượt thu: 6
Thời gian: 29/08/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |