Chức năng đăng nhập đang được update. BQT rất xin lỗi vì sự cố này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ sau khi sự cố được khắc phục.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.,\'0\',\'Ruben Studdard\',\'Sorry 2004\',\'\',\'/US_UK/R/Ruben_Studdard_-_Sorry_2004__PH_.swf\',\'2008-04-07 00:00:00\',NULL,\'0\',\'1\',\'17\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',NULL,\'1\',\'\',\'0\',\'Sorry 2004\',\'/US_UK/R/Ruben_Studdard_-_Sorry_2004__PH_.mp4\')\0 \0an_Knight_-_I_Could_Never_Take_The_Place_Of_Your_Man__SC_.swf\',\'2008-02-18 00:00:?66,883428,881328,123453???097,','5','Khuc tinh nong','/VN/Khuc_tinh_nong_-_Ngoc_Son_h264.mp4'),('16814','91','0','(Chưa rõ)','Kỷ niệm nào vội tan','','/VN/Ki_niem_nao_voi_tan.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'140','1','399','0','1','0','0',',',NULL,'1','','0','Ky niem nao voi tan','/VN/Ki_niem_nao_voi_tan_h264.mp4'),('16815','5032','0','Mạnh Đình - Sơn Tuyền','Kiếp cầm ca','','/VN/Kiep_cam_ca_-_Manh_Dinh_-_Son_tuyen.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'1157','1','845','0','1','0','0',',',NULL,'1',',532120,264077,505386,614873,996650,447392,1040086,917043,881328,853877,613137,700090,88594,654948,681987,','15','Kiep cam ca','/VN/Kiep_cam_ca_-_Manh_Dinh_-_Son_tuyen_h264.mp4'),('16816','170','0','Duy Mạnh','Kiếp đỏ đen','','/VN/Kiep_do_den_-_Duy_Manh.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'1101','1','4303','0','1','0','0',',',NULL,'1',',472051,539916,576867,598108,629210,428735,431373,281941,738824,852211,891734,325159,1021093,613137,881328,1595094,','16','Kiep do den','/VN/Kiep_do_den_-_Duy_Manh_h264.mp4'),('16817','121','0','Đức Huy','Kiếp độc thân','','/VN/Kiep_doc_than_-_Duc_Huy.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'59','1','319','0','1','0','0',',',NULL,'1',',1354604,1328952,','2','Kiep doc than','/VN/Kiep_doc_than_-_Duc_Huy_h264.mp4'),('16818','5026','0','Tương N

Những bài hát cùng ca sĩ

Thông tin chi tiết

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording