Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.,\'0\',\'Ruben Studdard\',\'Sorry 2004\',\'\',\'/US_UK/R/Ruben_Studdard_-_Sorry_2004__PH_.swf\',\'2008-04-07 00:00:00\',NULL,\'0\',\'1\',\'17\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',NULL,\'1\',\'\',\'0\',\'Sorry 2004\',\'/US_UK/R/Ruben_Studdard_-_Sorry_2004__PH_.mp4\')\0 \0an_Knight_-_I_Could_Never_Take_The_Place_Of_Your_Man__SC_.swf\',\'2008-02-18 00:00:?66,883428,881328,123453???097,','5','Khuc tinh nong','/VN/Khuc_tinh_nong_-_Ngoc_Son_h264.mp4'),('16814','91','0','(Chưa rõ)','Kỷ niệm nào vội tan','','/VN/Ki_niem_nao_voi_tan.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'140','1','399','0','1','0','0',',',NULL,'1','','0','Ky niem nao voi tan','/VN/Ki_niem_nao_voi_tan_h264.mp4'),('16815','5032','0','Mạnh Đình - Sơn Tuyền','Kiếp cầm ca','','/VN/Kiep_cam_ca_-_Manh_Dinh_-_Son_tuyen.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'1157','1','845','0','1','0','0',',',NULL,'1',',532120,264077,505386,614873,996650,447392,1040086,917043,881328,853877,613137,700090,88594,654948,681987,','15','Kiep cam ca','/VN/Kiep_cam_ca_-_Manh_Dinh_-_Son_tuyen_h264.mp4'),('16816','170','0','Duy Mạnh','Kiếp đỏ đen','','/VN/Kiep_do_den_-_Duy_Manh.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'1101','1','4303','0','1','0','0',',',NULL,'1',',472051,539916,576867,598108,629210,428735,431373,281941,738824,852211,891734,325159,1021093,613137,881328,1595094,','16','Kiep do den','/VN/Kiep_do_den_-_Duy_Manh_h264.mp4'),('16817','121','0','Đức Huy','Kiếp độc thân','','/VN/Kiep_doc_than_-_Duc_Huy.swf','2008-04-10 00:00:00',NULL,'59','1','319','0','1','0','0',',',NULL,'1',',1354604,1328952,','2','Kiep doc than','/VN/Kiep_doc_than_-_Duc_Huy_h264.mp4'),('16818','5026','0','Tương N

Những bài hát cùng ca sĩ

  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording