Chức năng đăng nhập đang được update. BQT rất xin lỗi vì sự cố này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ sau khi sự cố được khắc phục.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 00\000:00\',\'0\',\'\',\'0\0,\'Giac mo ngot ngao\',','7','1','0','0','1','0','0',',','2010-08-23 00:00:00','0','','0','Xa em ky niem',''),('58217','14838','0','Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh','Giờ tý canh ba','','/VN/2010_gio_ty_canh_ba_nhu_quynh_manh_quynh.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'220','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',447392,1452712,618089,1733404,','4','Gio ty canh ba','/VN/2010_gio_ty_canh_ba_nhu_quynh_manh_quynh_h264.mp4'),('58218','149','0','Mạnh Quỳnh','Lính trận miền xa','','/VN/2010_linh_tran_mien_xa_manh_quynh.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'28','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Linh tran mien xa','/VN/2010_linh_tran_mien_xa_manh_quynh_h264.mp4'),('58219','1404','0','Phi Nhung & Mạnh Quỳnh','LK Lại nhớ người yêu & ước mộng đôi ta','','/VN/2010_lk_lai_nho_nguoi_yeu_uoc_mong_doi_ta_phi_nhung_manh_quynh.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'1321','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',447392,1100377,1369252,1569818,1593927,613137,1572612,1824097,','8','LK Lai nho nguoi yeu uoc mong doi ta','/VN/2010_lk_lai_nho_nguoi_yeu_uoc_mong_doi_ta_phi_nhung_manh_quynh_h264.mp4'),('58220','999','0','The Wall','Mắt đen','','/VN/2010_mat_den_the_wall.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'656','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',329335,1095461,','2','Mat den','/VN/2010_mat_den_the_wall_h264.mp4'),????????????????????????????????????????????????????????????????)??????

Thông tin chi tiết

Love The Way You Lie - Eminem - Rihanna
Uploader: longmaba
Lượt thu: 191
Thời gian: 23/08/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording