Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 00\000:00\',\'0\',\'\',\'0\0,\'Giac mo ngot ngao\',','7','1','0','0','1','0','0',',','2010-08-23 00:00:00','0','','0','Xa em ky niem',''),('58217','14838','0','Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh','Giờ tý canh ba','','/VN/2010_gio_ty_canh_ba_nhu_quynh_manh_quynh.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'220','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',447392,1452712,618089,1733404,','4','Gio ty canh ba','/VN/2010_gio_ty_canh_ba_nhu_quynh_manh_quynh_h264.mp4'),('58218','149','0','Mạnh Quỳnh','Lính trận miền xa','','/VN/2010_linh_tran_mien_xa_manh_quynh.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'28','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0','','0','Linh tran mien xa','/VN/2010_linh_tran_mien_xa_manh_quynh_h264.mp4'),('58219','1404','0','Phi Nhung & Mạnh Quỳnh','LK Lại nhớ người yêu & ước mộng đôi ta','','/VN/2010_lk_lai_nho_nguoi_yeu_uoc_mong_doi_ta_phi_nhung_manh_quynh.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'1321','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',447392,1100377,1369252,1569818,1593927,613137,1572612,1824097,','8','LK Lai nho nguoi yeu uoc mong doi ta','/VN/2010_lk_lai_nho_nguoi_yeu_uoc_mong_doi_ta_phi_nhung_manh_quynh_h264.mp4'),('58220','999','0','The Wall','Mắt đen','','/VN/2010_mat_den_the_wall.swf','2010-08-23 00:00:00',NULL,'656','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',329335,1095461,','2','Mat den','/VN/2010_mat_den_the_wall_h264.mp4'),????????????????????????????????????????????????????????????????)??????

  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Love The Way You Lie - Eminem - Rihanna
Uploader: longmaba
Lượt thu: 194
Thời gian: 23/08/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording