Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5734 lượt thu
3671 lượt thu
3648 lượt thu
3261 lượt thu
3041 lượt thu
2723 lượt thu
2259 lượt thu
2237 lượt thu
1903 lượt thu
1826 lượt thu
1735 lượt thu
1719 lượt thu
1452 lượt thu
1412 lượt thu
1264 lượt thu
1211 lượt thu
1207 lượt thu
1110 lượt thu
1041 lượt thu
897 lượt thu
858 lượt thu
785 lượt thu
741 lượt thu
640 lượt thu
630 lượt thu
561 lượt thu
522 lượt thu
459 lượt thu
433 lượt thu
430 lượt thu
382 lượt thu
333 lượt thu
262 lượt thu
228 lượt thu
208 lượt thu
202 lượt thu
203 lượt thu
200 lượt thu
172 lượt thu
168 lượt thu
168 lượt thu
164 lượt thu
152 lượt thu
152 lượt thu
147 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 148.12

Tài khoản: 272.14

Thông tin chi tiết

999 Đoá Hồng - Cẩm Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 4015
Thời gian: 21/09/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |