Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

927 lượt thu
808 lượt thu
636 lượt thu
511 lượt thu
440 lượt thu
440 lượt thu
388 lượt thu
305 lượt thu
253 lượt thu
246 lượt thu
212 lượt thu
162 lượt thu
161 lượt thu
127 lượt thu
125 lượt thu
114 lượt thu
109 lượt thu
90 lượt thu
78 lượt thu
73 lượt thu
67 lượt thu
62 lượt thu
57 lượt thu
44 lượt thu
43 lượt thu
36 lượt thu
35 lượt thu
  • Người sở hữu:
    ChaiiEnn
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 18.10

Tài khoản: 2.10

Thông tin chi tiết

Buồn tàn thu - Chế Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 77
Thời gian: 12/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording