Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1229 lượt thu
486 lượt thu
463 lượt thu
426 lượt thu
262 lượt thu
260 lượt thu
188 lượt thu
179 lượt thu
178 lượt thu
161 lượt thu
138 lượt thu
137 lượt thu
126 lượt thu
112 lượt thu
90 lượt thu
72 lượt thu
60 lượt thu
56 lượt thu
54 lượt thu
52 lượt thu
35 lượt thu
28 lượt thu
23 lượt thu
17 lượt thu

Thông tin chi tiết

Nỗi buồn sa mạc - Tuấn Vũ
Uploader: alo_anhdayemyeu
Lượt thu: 6
Thời gian: 08/08/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |