Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1470 lượt thu
1152 lượt thu
954 lượt thu
856 lượt thu
745 lượt thu
621 lượt thu
533 lượt thu
538 lượt thu
493 lượt thu
279 lượt thu
253 lượt thu
252 lượt thu
253 lượt thu
234 lượt thu
222 lượt thu
216 lượt thu
186 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,223.77

Tài khoản: 257.41

Thông tin chi tiết

Thương về miền Trung - Trường Vũ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1350
Thời gian: 10/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording