Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2016 lượt thu
923 lượt thu
882 lượt thu
549 lượt thu
275 lượt thu
250 lượt thu
239 lượt thu
127 lượt thu
123 lượt thu
96 lượt thu
94 lượt thu
93 lượt thu
89 lượt thu
84 lượt thu
76 lượt thu
66 lượt thu
51 lượt thu
46 lượt thu
29 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,327.70

Tài khoản: 97.28

Thông tin chi tiết

Đêm lao xao - Minh Tuyết
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1826
Thời gian: 10/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording