Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4480 lượt thu
756 lượt thu
754 lượt thu
578 lượt thu
526 lượt thu
489 lượt thu
460 lượt thu
336 lượt thu
281 lượt thu
233 lượt thu
179 lượt thu
174 lượt thu
174 lượt thu
163 lượt thu
144 lượt thu
59 lượt thu
58 lượt thu
28 lượt thu
24 lượt thu
24 lượt thu
12 lượt thu
9 lượt thu
5 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    haima010
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.50

Thông tin chi tiết

Những ngày xưa thân ái - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 209
Thời gian: 04/08/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording