Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3370 lượt thu
3349 lượt thu
2522 lượt thu
2170 lượt thu
1421 lượt thu
665 lượt thu
625 lượt thu
566 lượt thu
174 lượt thu
74 lượt thu
69 lượt thu
66 lượt thu
34 lượt thu
20 lượt thu
15 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    hamy02
  • Trị giá:2.44

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 58.28

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Tình yêu nào phải trò chơi - Tuấn Hưng
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3673
Thời gian: 08/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording