Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1249 lượt thu
944 lượt thu
874 lượt thu
580 lượt thu
544 lượt thu
282 lượt thu
278 lượt thu
259 lượt thu
222 lượt thu
204 lượt thu
194 lượt thu
143 lượt thu
143 lượt thu
103 lượt thu
73 lượt thu
53 lượt thu
46 lượt thu
17 lượt thu
11 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 1.00

Thông tin chi tiết

Mặt trời bé con - Quang Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 494
Thời gian: 08/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |