Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4638 lượt thu
772 lượt thu
772 lượt thu
537 lượt thu
495 lượt thu
484 lượt thu
339 lượt thu
296 lượt thu
235 lượt thu
190 lượt thu
188 lượt thu
186 lượt thu
167 lượt thu
158 lượt thu
60 lượt thu
58 lượt thu
26 lượt thu
29 lượt thu
28 lượt thu
26 lượt thu
23 lượt thu
12 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 124.28

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Huế thương - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 587
Thời gian: 08/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording