Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3945 lượt thu
2880 lượt thu
1478 lượt thu
1476 lượt thu
1329 lượt thu
1228 lượt thu
858 lượt thu
818 lượt thu
572 lượt thu
542 lượt thu
489 lượt thu
448 lượt thu
275 lượt thu
270 lượt thu
268 lượt thu
223 lượt thu
163 lượt thu
143 lượt thu
123 lượt thu
45 lượt thu
32 lượt thu
15 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
  • Người sở hữu:
    emvoitoi
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 1.46

Thông tin chi tiết

Xin trả tôi về - Ngọc Sơn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 48
Thời gian: 22/07/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording