Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7260 lượt thu
1868 lượt thu
1442 lượt thu
907 lượt thu
696 lượt thu
363 lượt thu
178 lượt thu
61 lượt thu
38 lượt thu
24 lượt thu
14 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 147.77

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Quên (remix) - Khắc Việt
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 560
Thời gian: 22/07/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording