Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2693 lượt thu
1197 lượt thu
799 lượt thu
493 lượt thu
384 lượt thu
373 lượt thu
339 lượt thu
304 lượt thu
301 lượt thu
165 lượt thu
161 lượt thu
159 lượt thu
93 lượt thu
69 lượt thu
47 lượt thu
47 lượt thu
43 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,375.10

Tài khoản: 101.09

Thông tin chi tiết

Hạnh phúc đơn sơ - Mạnh Quỳnh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2900
Thời gian: 08/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |