Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5792 lượt thu
4103 lượt thu
3728 lượt thu
3674 lượt thu
3342 lượt thu
3090 lượt thu
2773 lượt thu
2283 lượt thu
2246 lượt thu
1914 lượt thu
1875 lượt thu
1758 lượt thu
1742 lượt thu
1473 lượt thu
1419 lượt thu
1273 lượt thu
1239 lượt thu
1223 lượt thu
1192 lượt thu
1118 lượt thu
1082 lượt thu
905 lượt thu
884 lượt thu
801 lượt thu
758 lượt thu
651 lượt thu
641 lượt thu
573 lượt thu
527 lượt thu
463 lượt thu
441 lượt thu
432 lượt thu
389 lượt thu
360 lượt thu
243 lượt thu
211 lượt thu
204 lượt thu
203 lượt thu
202 lượt thu
177 lượt thu
169 lượt thu
169 lượt thu
164 lượt thu
157 lượt thu
156 lượt thu
147 lượt thu
  • Người sở hữu:
    quygia2
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Tình đắng - Cẩm Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 264
Thời gian: 05/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording