Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5784 lượt thu
4062 lượt thu
3714 lượt thu
3670 lượt thu
3328 lượt thu
3073 lượt thu
2764 lượt thu
2276 lượt thu
2243 lượt thu
1912 lượt thu
1870 lượt thu
1751 lượt thu
1739 lượt thu
1464 lượt thu
1419 lượt thu
1270 lượt thu
1234 lượt thu
1218 lượt thu
1130 lượt thu
1116 lượt thu
1070 lượt thu
905 lượt thu
878 lượt thu
800 lượt thu
757 lượt thu
640 lượt thu
640 lượt thu
573 lượt thu
526 lượt thu
463 lượt thu
440 lượt thu
431 lượt thu
388 lượt thu
343 lượt thu
264 lượt thu
243 lượt thu
211 lượt thu
203 lượt thu
203 lượt thu
201 lượt thu
176 lượt thu
169 lượt thu
169 lượt thu
164 lượt thu
156 lượt thu
155 lượt thu
147 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,323.91

Tài khoản: 100.86

Thông tin chi tiết

Thương nhớ người dưng - Cẩm Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 772
Thời gian: 05/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording