Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7299 lượt thu
2518 lượt thu
2338 lượt thu
1770 lượt thu
1636 lượt thu
1335 lượt thu
1265 lượt thu
1191 lượt thu
898 lượt thu
580 lượt thu
471 lượt thu
341 lượt thu
338 lượt thu
298 lượt thu
292 lượt thu
243 lượt thu
209 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,506.29

Tài khoản: 6.18

Thông tin chi tiết

Lỡ hẹn - Đan Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1699
Thời gian: 05/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording