Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4442 lượt thu
752 lượt thu
744 lượt thu
573 lượt thu
523 lượt thu
483 lượt thu
447 lượt thu
334 lượt thu
280 lượt thu
233 lượt thu
177 lượt thu
173 lượt thu
170 lượt thu
159 lượt thu
141 lượt thu
57 lượt thu
58 lượt thu
28 lượt thu
24 lượt thu
11 lượt thu
4 lượt thu
5 lượt thu
0 lượt thu

Thông tin chi tiết

Chân quê - Quang Lê
Uploader: buixuandang
Lượt thu: 24
Thời gian: 09/06/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording