Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5781 lượt thu
4050 lượt thu
3710 lượt thu
3667 lượt thu
3323 lượt thu
3068 lượt thu
2758 lượt thu
2271 lượt thu
2239 lượt thu
1907 lượt thu
1861 lượt thu
1746 lượt thu
1730 lượt thu
1461 lượt thu
1419 lượt thu
1269 lượt thu
1222 lượt thu
1218 lượt thu
1116 lượt thu
1112 lượt thu
1064 lượt thu
905 lượt thu
866 lượt thu
795 lượt thu
755 lượt thu
638 lượt thu
640 lượt thu
571 lượt thu
526 lượt thu
433 lượt thu
431 lượt thu
387 lượt thu
343 lượt thu
263 lượt thu
235 lượt thu
211 lượt thu
203 lượt thu
203 lượt thu
200 lượt thu
173 lượt thu
169 lượt thu
169 lượt thu
164 lượt thu
156 lượt thu
155 lượt thu
147 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,259.36

Tài khoản: 2.65

Thông tin chi tiết

Cây bã đậu - Cẩm Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 463
Thời gian: 04/12/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording