Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn

Những bài hát cùng ca sĩ

Thông tin chi tiết

Khúc thụy du - Nguyễn Khang
Uploader: tuyethoanglien
Lượt thu: 24
Thời gian: 06/05/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording