Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3045 lượt thu
2118 lượt thu
489 lượt thu
141 lượt thu
129 lượt thu
96 lượt thu
94 lượt thu
91 lượt thu
84 lượt thu
48 lượt thu
41 lượt thu
32 lượt thu
27 lượt thu
18 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
9 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,602.61

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Ngày không em - The Men
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 51
Thời gian: 23/02/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording