Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16292 lượt thu
4438 lượt thu
2066 lượt thu
1690 lượt thu
1618 lượt thu
1314 lượt thu
1339 lượt thu
608 lượt thu
583 lượt thu
468 lượt thu
384 lượt thu
378 lượt thu
337 lượt thu
309 lượt thu
273 lượt thu
252 lượt thu
234 lượt thu
184 lượt thu
132 lượt thu
115 lượt thu
105 lượt thu
72 lượt thu
57 lượt thu
52 lượt thu
47 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,719.65

Tài khoản: 225.42

Thông tin chi tiết

Con đường tình yêu - Lam Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3128
Thời gian: 23/02/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |