Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

447 lượt thu
428 lượt thu
417 lượt thu
396 lượt thu
326 lượt thu
270 lượt thu
238 lượt thu
178 lượt thu
175 lượt thu
160 lượt thu
142 lượt thu
126 lượt thu
91 lượt thu
89 lượt thu
85 lượt thu
81 lượt thu
63 lượt thu
62 lượt thu
61 lượt thu
60 lượt thu
56 lượt thu
53 lượt thu
52 lượt thu
50 lượt thu
47 lượt thu
44 lượt thu
42 lượt thu
39 lượt thu
32 lượt thu
32 lượt thu
24 lượt thu
22 lượt thu
19 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
15 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Thông tin chi tiết

Break Out - DBSK
Uploader: _DaBin_
Lượt thu: 19
Thời gian: 29/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording