Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7322 lượt thu
2546 lượt thu
2359 lượt thu
1784 lượt thu
1705 lượt thu
1641 lượt thu
1335 lượt thu
1266 lượt thu
1198 lượt thu
1012 lượt thu
899 lượt thu
581 lượt thu
471 lượt thu
346 lượt thu
338 lượt thu
299 lượt thu
292 lượt thu
244 lượt thu
210 lượt thu
  • Người sở hữu:
  • Trị giá:2.00

Cấp độ:

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Ngày hạnh phúc - Đan Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 61
Thời gian: 25/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording