Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7255 lượt thu
2486 lượt thu
2289 lượt thu
1728 lượt thu
1678 lượt thu
1624 lượt thu
1327 lượt thu
1249 lượt thu
1176 lượt thu
895 lượt thu
577 lượt thu
465 lượt thu
334 lượt thu
332 lượt thu
295 lượt thu
286 lượt thu
236 lượt thu
207 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Ngày hạnh phúc - Đan Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 60
Thời gian: 25/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |