Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16772 lượt thu
3767 lượt thu
1583 lượt thu
846 lượt thu
493 lượt thu
311 lượt thu
226 lượt thu
192 lượt thu
161 lượt thu
154 lượt thu
87 lượt thu
67 lượt thu
64 lượt thu
46 lượt thu
40 lượt thu
39 lượt thu
4 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Nơi làm anh chùn bước - Quang Vinh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 25
Thời gian: 15/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording