Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

13672 lượt thu
8503 lượt thu
1665 lượt thu
1458 lượt thu
1470 lượt thu
1272 lượt thu
1141 lượt thu
550 lượt thu
138 lượt thu
82 lượt thu
52 lượt thu
37 lượt thu
34 lượt thu
29 lượt thu
22 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
5 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,607.44

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Mỉm cười khi anh ra đi - Đông Nhi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2226
Thời gian: 15/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording