Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1448 lượt thu
1115 lượt thu
1084 lượt thu
1046 lượt thu
915 lượt thu
800 lượt thu
469 lượt thu
464 lượt thu
436 lượt thu
424 lượt thu
373 lượt thu
370 lượt thu
317 lượt thu
295 lượt thu
280 lượt thu
278 lượt thu
277 lượt thu
266 lượt thu
263 lượt thu
234 lượt thu
220 lượt thu
214 lượt thu
172 lượt thu
166 lượt thu
149 lượt thu
148 lượt thu
147 lượt thu
136 lượt thu
135 lượt thu
132 lượt thu
132 lượt thu
128 lượt thu
119 lượt thu
119 lượt thu
113 lượt thu

Thông tin chi tiết

Ngày tết quê em - Phi Nhung
Uploader: AnGiang_QueM
Lượt thu: 16
Thời gian: 11/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |