Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5523 lượt thu
1847 lượt thu
1598 lượt thu
1233 lượt thu
1205 lượt thu
1022 lượt thu
844 lượt thu
799 lượt thu
560 lượt thu
552 lượt thu
499 lượt thu
199 lượt thu
192 lượt thu
152 lượt thu
142 lượt thu
136 lượt thu
122 lượt thu
120 lượt thu
111 lượt thu
105 lượt thu
101 lượt thu
94 lượt thu
94 lượt thu
93 lượt thu
68 lượt thu
37 lượt thu
35 lượt thu
35 lượt thu
33 lượt thu
28 lượt thu
28 lượt thu
25 lượt thu
23 lượt thu
24 lượt thu
21 lượt thu
20 lượt thu
16 lượt thu
15 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

I need you - Westlife
Uploader: li0n_n_b3ar
Lượt thu: 35
Thời gian: 06/01/2010 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording