Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

15457 lượt thu
4936 lượt thu
1335 lượt thu
259 lượt thu
77 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,331.92

Tài khoản: 92.61

Thông tin chi tiết

Bức thư tình thứ hai - Hồ Quỳnh Hương
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 13823
Thời gian: 19/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording