Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1808 lượt thu
1431 lượt thu
895 lượt thu
669 lượt thu
557 lượt thu
355 lượt thu
136 lượt thu
58 lượt thu
37 lượt thu
21 lượt thu
9 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,272.85

Tài khoản: 2.65

Thông tin chi tiết

Quên - Khắc Việt
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 7206
Thời gian: 28/12/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording