Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1828 lượt thu
1432 lượt thu
895 lượt thu
682 lượt thu
558 lượt thu
357 lượt thu
143 lượt thu
59 lượt thu
37 lượt thu
23 lượt thu
10 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,323.91

Tài khoản: 100.86

Thông tin chi tiết

Quên - Khắc Việt
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 7234
Thời gian: 28/12/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording