Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3373 lượt thu
3349 lượt thu
2523 lượt thu
2170 lượt thu
1421 lượt thu
665 lượt thu
626 lượt thu
566 lượt thu
174 lượt thu
71 lượt thu
74 lượt thu
66 lượt thu
34 lượt thu
24 lượt thu
17 lượt thu
15 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 14.91

Tài khoản: 6.67

Thông tin chi tiết

Tình yêu lung linh - Tuấn Hưng
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 4155
Thời gian: 16/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording