Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16407 lượt thu
4478 lượt thu
2071 lượt thu
1697 lượt thu
1634 lượt thu
1465 lượt thu
1340 lượt thu
618 lượt thu
587 lượt thu
475 lượt thu
384 lượt thu
379 lượt thu
343 lượt thu
312 lượt thu
282 lượt thu
252 lượt thu
237 lượt thu
185 lượt thu
132 lượt thu
117 lượt thu
107 lượt thu
73 lượt thu
58 lượt thu
52 lượt thu
48 lượt thu
  • Người sở hữu:
    cafe2nite
  • Trị giá:2.10

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 441.34

Tài khoản: 5.38

Thông tin chi tiết

Những lời dối gian - Lam Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 493
Thời gian: 16/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording