Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16358 lượt thu
4460 lượt thu
2068 lượt thu
1696 lượt thu
1628 lượt thu
1407 lượt thu
1339 lượt thu
616 lượt thu
587 lượt thu
474 lượt thu
384 lượt thu
379 lượt thu
337 lượt thu
311 lượt thu
277 lượt thu
252 lượt thu
234 lượt thu
184 lượt thu
132 lượt thu
117 lượt thu
107 lượt thu
72 lượt thu
58 lượt thu
52 lượt thu
48 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,602.61

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Tiễn bạn lên đường - Lam Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2849
Thời gian: 16/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording