Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24726 lượt thu
21957 lượt thu
9762 lượt thu
8242 lượt thu
6652 lượt thu
3920 lượt thu
3547 lượt thu
2859 lượt thu
2790 lượt thu
2125 lượt thu
2031 lượt thu
2020 lượt thu
1823 lượt thu
1713 lượt thu
1653 lượt thu
1473 lượt thu
1466 lượt thu
1310 lượt thu
931 lượt thu
745 lượt thu
540 lượt thu
502 lượt thu
487 lượt thu
471 lượt thu
434 lượt thu
400 lượt thu
331 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
161 lượt thu
81 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
51 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu
  • Người sở hữu:
    misscold
  • Trị giá:2.21

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 28.28

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Ngỡ đâu tình đã quên mình - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 528
Thời gian: 16/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording