Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2898 lượt thu
2563 lượt thu
649 lượt thu
612 lượt thu
461 lượt thu
196 lượt thu
171 lượt thu
156 lượt thu
6 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,374.76

Tài khoản: 101.43

Thông tin chi tiết

Ngày không em - Ưng Hoàng Phúc
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3205
Thời gian: 16/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |