Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3061 lượt thu
711 lượt thu
566 lượt thu
454 lượt thu
373 lượt thu
335 lượt thu
333 lượt thu
268 lượt thu
189 lượt thu
155 lượt thu
136 lượt thu
93 lượt thu
71 lượt thu
23 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
15 lượt thu
11 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,375.10

Tài khoản: 101.09

Thông tin chi tiết

Chút kỷ niệm buồn - Hạ Vy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1183
Thời gian: 23/11/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |