Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1483 lượt thu
1144 lượt thu
1132 lượt thu
1061 lượt thu
937 lượt thu
820 lượt thu
557 lượt thu
476 lượt thu
450 lượt thu
440 lượt thu
380 lượt thu
378 lượt thu
331 lượt thu
301 lượt thu
301 lượt thu
285 lượt thu
279 lượt thu
278 lượt thu
271 lượt thu
238 lượt thu
237 lượt thu
227 lượt thu
177 lượt thu
172 lượt thu
154 lượt thu
159 lượt thu
149 lượt thu
148 lượt thu
140 lượt thu
136 lượt thu
133 lượt thu
129 lượt thu
123 lượt thu
123 lượt thu
117 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,320.97

Tài khoản: 104.12

Thông tin chi tiết

Ba tháng tạ từ - Phi Nhung
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 159
Thời gian: 10/11/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording