Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24668 lượt thu
9740 lượt thu
8196 lượt thu
6619 lượt thu
3904 lượt thu
3536 lượt thu
2858 lượt thu
2786 lượt thu
2123 lượt thu
2021 lượt thu
2017 lượt thu
1822 lượt thu
1706 lượt thu
1647 lượt thu
1468 lượt thu
1463 lượt thu
1306 lượt thu
930 lượt thu
741 lượt thu
539 lượt thu
500 lượt thu
487 lượt thu
469 lượt thu
432 lượt thu
400 lượt thu
329 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
51 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 433.65

Tài khoản: 50.94

Thông tin chi tiết

Tình lỡ cách xa - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 21918
Thời gian: 09/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording