Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

16416 lượt thu
4479 lượt thu
2074 lượt thu
1700 lượt thu
1635 lượt thu
1470 lượt thu
1340 lượt thu
618 lượt thu
587 lượt thu
475 lượt thu
384 lượt thu
379 lượt thu
343 lượt thu
312 lượt thu
282 lượt thu
254 lượt thu
237 lượt thu
185 lượt thu
132 lượt thu
117 lượt thu
107 lượt thu
74 lượt thu
58 lượt thu
52 lượt thu
48 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,329.31

Tài khoản: 95.23

Thông tin chi tiết

Tình đơn phương - Lam Trường
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1001
Thời gian: 09/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording