Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

111 lượt thu
92 lượt thu
69 lượt thu
34 lượt thu
21 lượt thu
18 lượt thu
13 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Thông tin chi tiết

Ignorance - Paramore
Uploader: eyesigmazee
Lượt thu: 23
Thời gian: 20/10/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording