Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

256 lượt thu
199 lượt thu
173 lượt thu
61 lượt thu
56 lượt thu
56 lượt thu
52 lượt thu
48 lượt thu
48 lượt thu
42 lượt thu
33 lượt thu
33 lượt thu
29 lượt thu
28 lượt thu
27 lượt thu
26 lượt thu
26 lượt thu
25 lượt thu
23 lượt thu
22 lượt thu
21 lượt thu
20 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
17 lượt thu
16 lượt thu
15 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
9 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

We - BoA
Uploader: Zinnia
Lượt thu: 5
Thời gian: 18/10/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording