Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

11285 lượt thu
7212 lượt thu
6874 lượt thu
3028 lượt thu
2663 lượt thu
2394 lượt thu
1935 lượt thu
1514 lượt thu
1448 lượt thu
1176 lượt thu
1007 lượt thu
907 lượt thu
744 lượt thu
651 lượt thu
596 lượt thu
270 lượt thu
107 lượt thu
83 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 3.00

Tài khoản: 2.00

Thông tin chi tiết

Xin đừng xát muối tim em - Bảo Thy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1008
Thời gian: 13/10/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |