Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i\\\',\\\'\\\',\\\'/VN/2009_Di_qua_bong_toi-Minh-Vuong.swf\\\',\\\'2009-11-12 00:00:00\\\',NULL,\\\'394\\\',\\\'1\\\',\\\'0\\\',\\\'0\\\',\\\'1\\\',\\\'0\\\',\\\'0\\\',\\\',\\\',NULL,\\\'0\\\',\\\',490091,1359244,1466461,1764301,\\\',\\\'4\\\',\\\'Di qua bong toi\\\',\\\'/VN/2009_Di_qua_bong_toi-Minh-Vuong_h264.mp4\\\'),\\0\\\',\\\'1\\\',\\\'0\\\',\\\'0\\\',\\\'1\\\',\\\'0\\\',\\\'0\\\',\\\',\\\',\\\'2010-01-21 00:00:00\',\'4\',\'1\',\'0\',\'0\',\'1\',\'0\',\'0\',\',\',\'2009-12-07 00:00:00\',\'0\',\',350852,349828,\',\'2\',\'Song for a fool\',\'\'),(\'48479\',\'1228\',\'3648\',\'Quang Thọ\',\'Những thành phố bên bờ biển cả\',\'\',\'/uploads/k_1260457134.mp3\',\'2009-12-10 00:00:00\',\'?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????','4','1','0','0','1','0','0',',','2009-11-04 00:00:00','0','','0','Boyfriend Number Two','')??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Thông tin chi tiết

Memory - Han Ye Seul
Uploader: Baby_Boy94
Lượt thu: 5
Thời gian: 11/10/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording