Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7660 lượt thu
5410 lượt thu
1473 lượt thu
942 lượt thu
862 lượt thu
741 lượt thu
705 lượt thu
523 lượt thu
400 lượt thu
380 lượt thu
308 lượt thu
228 lượt thu
148 lượt thu
145 lượt thu
87 lượt thu
53 lượt thu
49 lượt thu
40 lượt thu
24 lượt thu
13 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,602.61

Tài khoản: 286.01

Thông tin chi tiết

Lặng yên - Thùy Chi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3627
Thời gian: 08/09/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording