Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2456 lượt thu
1538 lượt thu
1293 lượt thu
1002 lượt thu
659 lượt thu
243 lượt thu
47 lượt thu
9 lượt thu
4 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,506.29

Tài khoản: 6.18

Thông tin chi tiết

Món quà vô giá - Tim
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3851
Thời gian: 11/08/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording