Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2436 lượt thu
1518 lượt thu
1286 lượt thu
990 lượt thu
639 lượt thu
243 lượt thu
45 lượt thu
8 lượt thu
4 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,719.65

Tài khoản: 225.42

Thông tin chi tiết

Món quà vô giá - Tim
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3819
Thời gian: 11/08/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |