Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mp4'),('39666','152','0','Hương Lan','Đêm đông','','/VN/2009_Dem_dong-Huong-Lan.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'316','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',526916,576867,614873,628335,385915,930022,1194753,681987,654948,','9','Dem dong','/VN/2009_Dem_dong-Huong-Lan_h264.mp4'),('39667','8589','0','Hương Thủy','Đoản xuân ca','','/VN/2009_Doan_xuan_ca-Huong-Thuy.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'181','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',512398,873589,613137,526916,930022,1400053,','6','Doan xuan ca','/VN/2009_Doan_xuan_ca-Huong-Thuy_h264.mp4'),('39669','11117','0','Hugh Grant','Don\'t write me off','','/VN/2009_Don_t_write_me_off-Hugh-Grant.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'97','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',369480,37668,4406,717638,330965,922383,1132598,571699,883049,765353,','10','Dont write me off','/VN/2009_Don_t_write_me_off-Hugh-Grant_h264.mp4'),('39670','1087','0','Don Hồ','Đồng xanh','','/VN/2009_Dong_xanh-Don-Ho.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'133','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',365875,526916,1824097,','3','Dong xanh','/VN/2009_Dong_xanh-Don-Ho_h264.mp4')'0',',',NULL,'0',',447392,553479,696326,696326,696326,','5','Bong dien dien','/VN/2009_Bog_dien_dien-Ha-Vy_h264.mp4'),('43903','8687','0','Huy Thái','Cậu ba lục bình','','/VN/2009_?u_ba_luc_binh-Huy-Thai.swf','2009-07-25 00:00:00',NULL,'78','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0

Những bài hát cùng ca sĩ

163 lượt thu
130 lượt thu
97 lượt thu
70 lượt thu
16 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Thông tin chi tiết

Mất trí - Unknown
Uploader: giangfan
Lượt thu: 3
Thời gian: 06/08/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |