Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mp4'),('39666','152','0','Hương Lan','Đêm đông','','/VN/2009_Dem_dong-Huong-Lan.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'316','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',526916,576867,614873,628335,385915,930022,1194753,681987,654948,','9','Dem dong','/VN/2009_Dem_dong-Huong-Lan_h264.mp4'),('39667','8589','0','Hương Thủy','Đoản xuân ca','','/VN/2009_Doan_xuan_ca-Huong-Thuy.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'181','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',512398,873589,613137,526916,930022,1400053,','6','Doan xuan ca','/VN/2009_Doan_xuan_ca-Huong-Thuy_h264.mp4'),('39669','11117','0','Hugh Grant','Don\'t write me off','','/VN/2009_Don_t_write_me_off-Hugh-Grant.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'97','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',369480,37668,4406,717638,330965,922383,1132598,571699,883049,765353,','10','Dont write me off','/VN/2009_Don_t_write_me_off-Hugh-Grant_h264.mp4'),('39670','1087','0','Don Hồ','Đồng xanh','','/VN/2009_Dong_xanh-Don-Ho.swf','2009-04-20 00:00:00',NULL,'133','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0',',365875,526916,1824097,','3','Dong xanh','/VN/2009_Dong_xanh-Don-Ho_h264.mp4')'0',',',NULL,'0',',447392,553479,696326,696326,696326,','5','Bong dien dien','/VN/2009_Bog_dien_dien-Ha-Vy_h264.mp4'),('43903','8687','0','Huy Thái','Cậu ba lục bình','','/VN/2009_?u_ba_luc_binh-Huy-Thai.swf','2009-07-25 00:00:00',NULL,'78','1','0','0','1','0','0',',',NULL,'0

Những bài hát cùng ca sĩ

168 lượt thu
131 lượt thu
131 lượt thu
101 lượt thu
83 lượt thu
81 lượt thu
78 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
42 lượt thu
29 lượt thu
26 lượt thu
22 lượt thu
22 lượt thu
17 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
15 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu

Thông tin chi tiết

Mất trí - Unknown
Uploader: giangfan
Lượt thu: 3
Thời gian: 06/08/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording