Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1259 lượt thu
954 lượt thu
882 lượt thu
583 lượt thu
549 lượt thu
283 lượt thu
282 lượt thu
226 lượt thu
209 lượt thu
197 lượt thu
153 lượt thu
147 lượt thu
104 lượt thu
73 lượt thu
53 lượt thu
46 lượt thu
18 lượt thu
11 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 1.00

Thông tin chi tiết

Huế thương - Quang Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 264
Thời gian: 29/07/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording