Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1244 lượt thu
515 lượt thu
501 lượt thu
445 lượt thu
273 lượt thu
273 lượt thu
195 lượt thu
189 lượt thu
181 lượt thu
169 lượt thu
145 lượt thu
140 lượt thu
132 lượt thu
117 lượt thu
91 lượt thu
72 lượt thu
66 lượt thu
58 lượt thu
55 lượt thu
55 lượt thu
36 lượt thu
31 lượt thu
23 lượt thu
19 lượt thu
19 lượt thu

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Chuyến đò không em - Tuấn Vũ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 129
Thời gian: 29/07/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording