Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

736 lượt thu
104 lượt thu
61 lượt thu
20 lượt thu
8 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    rubj_sl
  • Trị giá:2.21

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 15.03

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Bé kẹo mút - Kyo
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1070
Thời gian: 13/07/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording